Καλάθι
cart
(0)
Καλάθι αγορών
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Δωρεάν αντικαταβολή για τα εγγραμμένα μέλη.
Αξία προϊόντων0 €

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 • Η εταιρία μας έχοντας υψηλό αίσθημα Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Corporate Social Responsibility) κάνει τις απαραίτητες ενέργειες που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων.

  Στη Χατζηαναστασίου Χ και ΣΙΑ ΟΕ, με διακριτικό τίτλο Solution Medical λαμβάνουμε σοβαρά υπ’ όψη μας τις περιβαλλοντικές εξελίξεις και αγωνιζόμαστε διαρκώς για μια περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία σε βάθος χρόνου θα συμβάλλει στη μείωση των καθημερινών περιβαλλοντικών αποβλήτων, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στην προστασία του πλανήτη μας.

  Σήμερα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας άμεσα την κοινωνία και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους.
  Οφείλουν λοιπόν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, δηλαδή να σέβονται και να διαφυλάττουν τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας, όπως τον σεβασμό προς τον άνθρωπο,την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών,τον σεβασμό στο περιβάλλον,την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

  Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, μεριμνά για την οργάνωση και τήρηση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) στο οποίο καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί ή διαθέτες που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  Για οποιοδήποτε προϊόν διατίθεται στην ελληνική και κατ’ επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά, βάσει νομοθεσίας είναι υποχρεωτικό ο παραγωγός ή ο διαθέτης να είναι εγγεγραμμένος στο εν λόγω μητρώο.
  Η εγγραφή των παραγωγών στο μητρώο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς τους και για τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς.

  Για αυτό το λόγο, η εταιρεία μας συναισθανόμενη την ευθύνη που έχει προς την κοινωνία και τους συνανθρώπους της, κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για τον σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα:
  1) Συμμετέχει στο Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης - «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» (Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ). Το Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ είναι το μοναδικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών που εξυπηρετεί τις συσκευασίες όλων των μη επικίνδυνων προϊόντων.
  2) Η εταιρία μας είναι μέλος του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα. Είναι εγγεγραμμένη και τηρεί την νομοθεσία σχετικά με την ανακύκλωση συσκευών σύμφωνα με τον νόμο για τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (εξαιρουμένων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων).

  Είναι γνωστή η στάση και η ευαισθησία της εταιρείας απέναντι σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία. Γι αυτό το λόγο εδώ και χρόνια έχει διαμορφώσει τα κεντρικά γραφεία αλλά και την αποθήκη της με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση από άτομα με αμαξίδια.

  Η εταιρεία μας το 2012 έχει κάνει δωρεά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών σε χωριό της Αφρικής, για τις ανάγκες λειτουργίας του τοπικού ιατρείου.

  Τα επόμενα χρόνια έως και σήμερα έχει κάνει διάφορες δωρεές σε οργανισμούς και ιδρύματα που δεν έχουν οικονομικούς πόρους.

  Οι δράσεις της Χατζηαναστασίου Χ και ΣΙΑ ΟΕ, με διακριτικό τίτλο Solution Medical δεν σταματούν εδώ, και για το επόμενο διάστημα προγραμματίζει δωρεές αναλώσιμου υλικού σε κοινωνικά ιατρεία.


Newsletter
top