Καλάθι
cart
(0)
Καλάθι αγορών
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Δωρεάν αντικαταβολή για τα εγγραμμένα μέλη.
Αξία προϊόντων0 €

Πολιτική ποιότητας

 • Η SOLUTION MEDICAL CARE δραστηριοποιείται στην Εισαγωγή – Εμπορία ιατροτεχνολογικού υλικού.


  Η SOLUTION MEDICAL CARE δεσμεύεται να:

  • καλύπτει συστηματικά τις δηλωμένες ανάγκες των πελατών της, εμπορευόμενη προϊόντα και παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, παραδίδοντας τα προϊόντα και παρέχοντας τις υπηρεσίες στις συμφωνημένες ποσότητες, στο χρόνο, στο χώρο και στην κατά το δυνατό συμφέρουσα τιμή, συμμορφούμενα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

   

  Η SOLUTION MEDICAL CARE επιτυγχάνει τα ανωτέρω μέσω:

  • του καθορισμού ποιοτικών στόχων στα πλαίσια του επιχειρηματικού Σχεδιασμού της και της συνεχούς παρακολούθησης, μέτρησης, ανασκόπησης και προσαρμογής κρίσιμων παραμέτρων και διεργασιών που σχετίζονται με αυτούς από την Ανώτατη Διοίκηση,
  • της αναγνώρισης και διάθεσης όλων των απαιτούμενων πόρων για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης, αποδοτικής, αποτελεσματικής λειτουργίας της,
  • της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων αναπτύσσοντας συνεχώς τη γκάμα των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών της,
  • της προμήθειας προϊόντων που ικανοποιούν διεθνείς προδιαγραφές, από παραγωγούς που λειτουργούν βάση διεθνών προτύπων,
  • της διατήρησης άριστων και σταθερών σχέσεων συνεργασίας με τους προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών,
  • της διασφάλισης υψηλού βαθμού ικανοποίησης του προσωπικού που διαθέτει, παρέχοντας συνεχή εκπαίδευση, επαγγελματικά κατάλληλο, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας,
  • της αδιάκοπης προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των διεργασιών η οποία αποτελεί κύριο μέλημά της και φιλοσοφία κάθε στελέχους της,
  • της συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων
  • της συνεχούς αύξησης του τζίρου κατά σημαντικό ποσοστό,
  • της αδιάκοπης προσπάθειας για ικανοποίηση των πελατών κατά σημαντικό ποσοστό,
  • της ακριβούς τήρησης του χρόνου εκτέλεσης των παραγγελιών,
  • της εφαρμογής Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 13485/2016 - ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2015 – ΥΑ 1348.


  Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε την πολιτική ποιότητας:

  Πολιτική Ποιότητας


Newsletter
top